BARBAROSSA TOURS & YACHTING TRAVEL

with No Comments

Head Office: 57, Iroon Politechniou Street, 185 35 Piraeus
Tel (210) 4296029, 4296596, 4296605, Fax (210) 4296698
Owner: Ms Maria Kotsatou, Manager: Fevronia Kotsatou
Member of: IATA (code 27-0 0308), HATTA, GDS: Amadeus
Branch office: 46, Akti Kondyli, 185 45 Piraeus,
Tel (210) 4080188, 4296029, Fax (210) 4296698
Manager: Ms Theodora Kotsatou
Member of: IATA (code 27-0 0309), HATTA
GDS: Amadeus
E-mail: info@barbarossa.gr

Leave a Reply