MAS TRAVEL Ltd.

with No Comments

38, Akti Possidonos & Kapodistriou Sts, 185 31 Piraeus
Tel (210) 4131000, Fax (210) 4112044
Owners: Costas Baxevanakis & Panagiotis Sikalias
Manager: Panagiotis Sikalias
Member of: IATA (code 27-0 0207), HATTA

Leave a Reply