AEOLOS TRAVEL

with No Comments

55, Navarinou Street, Ag. Marina, 853 00 Kos, Dodekanissos
Tel (22420) 26203-5, Tlx 292661 AEOL GR, Fax (22420) 25948
Owner: Kourounis Co, VAT 082174635 (Kos)
Managing Director: Kostas Kourounis,
Incoming Tourists Manager: Mrs Maria Kourouni
Member of: HATTA, WATA, UKTA
Kardamena, 853 00 Kos, Tel/Fax (22420) 91874
Antimachia Airport, 853 00 Kos,Tel (22420) 51271, Fax (22420) 51355

Leave a Reply