BARBAROSSA TOURS & YACHTING TRAVEL

with No Comments

Head Office: 57, Iroon Politechniou Street, 185 35 Piraeus
Tel 2104296029, 2104296596, 2104296605, Fax 2104296698, Tlx 211689
Owner: Ms Maria Kotsatou, Manager: Kon. Kotsatos
Member of: HATTA, On line with:Amadeus
Branch office: 46, Akti kondyli, 185 45 Piraeus,
Tel 2104080188, Manager: Ms Theodora Kotsatou

Leave a Reply